Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých služeb

BEZDRÁT
Tarif Maximální/inzerovaná dostupná rychlost stahování/odesílání (Mbps) Běžně dostupná rychlost stahování/odesílání (Mbps) Minimální rychlost stahování/odesílání (Mbps) Typ (vhodnosti použití linky)
Bezdrát 5M 5/2,5 3/1,5 1,5/0,75 1
Bezdrát 16M 16/8 9,6/4,8 4,8/2,4 2
Bezdrát 25M 25/12,5 15/7,5 7,5/3,75 2
Bezdrát 40M 40/20 24/12 12/6 3
Bezdrát 60M 60/30 36/18 18/9 3
KABEL
Tarif Maximální/inzerovaná dostupná rychlost stahování/odesílání (Mbps) Běžně dostupná rychlost stahování/odesílání (Mbps) Minimální rychlost stahování/odesílání (Mbps) Typ (vhodnosti použití linky)
Kabel 6M 6/6 3,6/3,6 1,8/1,8 1
Kabel 16M 16/16 9,6/9,6 4,8/4,8 2
Kabel 25M 25/25 15/15 7,5/7,5 3
Kabel 40M 40/40 24/24 12/12 3
Kabel 60M 60/60 36/36 18/18 3
Kabel 80M 80/80 48/48 24/24 4

Typ 1 – vhodné pro surfování na internetu, práce s emaily. Není doporučeno pro IPTV a další video/ streaming služby.
Typ 2 – vhodné pro všechny aktivity na internetu včetně IPTV
Typ 3 – vhodné pro všechny aktivity na internetu včetně IPTV a to i pro využití více uživateli současně (například rodina).
Typ 4 – vhodné pro všechny aktivity na internetu, součástí tarifu je IPTV a veřejná IP adresa.

Přesná rychlost pevného internetového připojení se změří na předávacím rozhraní – LAN.

Definice odchylek ve výsledcích uživatelského měření dostupných rychlostí:
Detekovatelná změna výkonu služby je taková změna, kdy poklesne rychlost stahování či odesílání pod běžně dostupnou
rychlost stahování či odesílání.
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování(download) nebo vkládání(upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování(download) nebo vkládání(upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minut v časovém úseku 90 minut.
Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo odesílání dat mohou mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení
přístupu k internetu. To se projeví delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo odesílání dat v aplikacích, které
využívají internet a v nejhorším případě až nefunkčnost takových aplikací a služeb.
V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo odesílání dat , má Účastník právo službu reklamovat dle platných
právních předpisů.