Pomáháme kultuře a tělovýchově mládeže

V regionu Kuřimi a okolí podnikáme více než 10 let a vážíme si prostředí, v němž firma A1net působí. Věříme, že společně můžeme pozitivně měnit podmínky, v nichž vyrůstají naše děti. Společnost A1net finančně podporuje kulturní akce zaměřené na děti a mládež. Do popředí naší sponzorské podpory vystupuje také dlouhodobá sportovní činnost dětí na výkonnostní úrovni. Aktivně spolupracujeme se Sportovním klubem Kuřim, z.s.