Změna tarifu

Vyplňte všechna pole. Nekompletní formulář není akceptován.
Jméno musí být shodné se jménem ve smlouvě.
Variabilní symbol vašich plateb je nutno uvést pro ověření, zda formulář vyplnil vlastník přípojky.
Změna tarifu je vždy od 1. dne v následujícím měsíci.

Jméno a příjmení

Ulice a číslo popisné

Město

E-mail

Telefon

Variabilní symbol vašich plateb

Změnit tarif na

Změnit tarif od

Poznámka

Opište text captcha

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů